tumblr stats
Kvalitetskontroll program | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

För snart tre år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

Resultat

Klicka fram till den verksamhet du är intresserad av. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan resultaten.
Om du saknar en verksamhet här beror det antingen på att de är så nystartade att det inte finns så många utvärderingar än eller att de inte rapporterat in utvärderingar på utsatt tid. Vi har bara tagit med enkäter som innefattar program från 2018 och 2019.
Intervjufrågor:

1. Jag förstod hur programmet ser på kriminalitet

2. Jag kände igen mig i programmets sätt att beskriva kriminalitet

3. Programledaren verkade veta vad programmet gick ut på

4. Jag kände mig respekterad som person under programmet

5. Träffarna tog hänsyn till hur jag är som person

6. Jag fick läxor/uppgifter mellan träffarna

7. Jag fick utmana mitt sätt att tänka om kriminalitet

8. Jag fick omvärdera en del saker jag tyckt och tänkt tidigare
9. Man kunde tycka och tänka fritt

10. Grupperna/samtalen var fokuserade

11. Jag uppfattade att programmet lade stor vikt vid att jag har ett val i framtiden

12. Programmet var mestadels intressant

13. Jag förstod vart programledaren ville komma

14. Jag skulle rekommendera andra kamrater med liknande problem att gå detta program

15. Om dina anhöriga var med – vad tycker du om det?

Stacks Image 5029
Stacks Image 5031
Stacks Image 5033
Stacks Image 5035
Stacks Image 5055
Stacks Image 5057
Stacks Image 5059
Stacks Image 5061
Stacks Image 5063
Stacks Image 5065
Stacks Image 5067
Stacks Image 5069
Stacks Image 5071
Stacks Image 5073
Stacks Image 5075
Stacks Image 5077
Stacks Image 5083
Stacks Image 5085
Stacks Image 5087
Stacks Image 5089
Stacks Image 5091
Stacks Image 5093
Stacks Image 5095
Stacks Image 5097
Stacks Image 5099
Stacks Image 5101
Stacks Image 5103
Stacks Image 5105
Stacks Image 5107
Stacks Image 5109
Stacks Image 5111
Stacks Image 5113
Stacks Image 5115
Stacks Image 5117
Stacks Image 5119
Stacks Image 5121
Stacks Image 5123
Stacks Image 5125
Stacks Image 5127
Stacks Image 5129
Stacks Image 5131
Stacks Image 5133
Stacks Image 5135
Stacks Image 5137
Stacks Image 5139
Stacks Image 5141
Stacks Image 5143
Stacks Image 5145
Stacks Image 5147
Stacks Image 5149
Stacks Image 5151
Stacks Image 5153
Stacks Image 5157
Stacks Image 5159