tumblr stats
Kriminalitet som livsstil | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Kriminalitet som livsstil

Nästan alla människor begår några brott under sin barndom och ungdomstid. För några blir problemet allvarligare och de kan behöva hjälp för att inte gå ännu längre. De som har svårt att sluta, ofta trots svåra konsekvenser, fastnar i en kriminell livsstil. Det kan till slut bli lika svårt att lämna kriminaliteten bakom sig som att bryta med ett drogmissbruk.

Det som kännetecknar en kriminell livsstil är, för den vuxne, ansvarslöshet, en bild av sig själv som ”utanför”, kriminella tankemönster och impulsiva handlingsmönster.
Kriminaliteten som ett trossystem

Den som utvecklat modellen om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters. Kriminell livsstil är ett utryck för ett sätt att se på världen där den kriminelle gör tolkningar utifrån en självbild och världsbild som grundläggs i barndom och tonår.
Drivkrafter

Drivkrafterna i brottsligheten är flera. En grundläggande är rädsla. Rädslan handlar om att inte tro sig om att klara livet utan det kriminaliteten kan ge: Tillhörighet, status och bekräftelse.

Andra grundläggande drivkrafter är Bristande självkontroll, Bristande hämningar, Känslokyla och Avstängda känslor.

Förutom dessa finns andra drivkrafter som skam, makt och kontroll, spänning och habegär.

Den kriminella tankevärlden

Redan på 50-talet lade forskare märke till att det finns olika sätt som kriminella personer använde för att ”tala till sig själv” och tysta samvetet. Man kan kalla det för en form av försvarsmekanismer. Senare kom det att kallas kriminella tankemönster. Dessa tankar används för att tysta samvetet inför brott, för att kunna utföra brotten och för att stå ut efteråt.

Walters talar om 8 kriminella tankemönster. Detta är en medve
ten förenkling. Men det finns en poäng med att sortera tankarna i mönster – det är början till arbetet med att utmana tankarna.

Läs mer om tankemönstren här:
Kriminella Tankemönster
PIKT

PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters.
Testet används för att bedöma en persons eventuella tankemönster.

PIKT finns i en version för vuxna och en för ungdomar. Testen ingår i kriminalitetsprogammen.


Senaste version heter 2.1