tumblr stats
Hedersförtryck | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi
Program för de som flytt från hedersvåld in i kriminalitet, missbruk och självskadebeteenden

I Sverige finns flera tusen personer som utsätts för det vi kallar hedersförtryck. Det är ungdomar, främst flickor, som förhindras att välja vänner, fritid, identitet och partner. De hindras att välja ett eget självständigt liv. Ibland utsätts de för psykiska och fysiska övergrepp. I extrema fall har det t.o.m. förekommit att flickorna mördats. Även pojkarna i dessa familjer är offer för ett förtryck då de ofta förväntas upprätthålla systemet genom att kontrollera sin syster och andra släktingar.

Detta program vänder sig till de som utsatts för hedersförtryck och som delvis eller helt reagerat med att skada sig själv. Det kan handla om

Självskadebeteende
Missbruk av droger
Kriminalitet

Ibland har uttrycket “dubbel ångest” använts för att beskriva hur det kan vara att både utsättas för förtryck hemma, bli hotad och isolerad och samtidigt känna sig tvungen att lämna familjen som kan vara de enda nära relationer man har.

Syftet med programmet att ge dig som deltagare verktyg att bearbeta det du varit med, verktyg för att gå vidare och förutsättningar för att skapa dig ett eget liv som du valt själv.

För kvinnor
För män
För flickor
För pojkar