tumblr stats
Stiftelsen | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

STIFTELSEN KRIMINALITET SOM LIVSSTIL
En Bakgrund

Stiftelsens uppgifter

Stiftelsen har bildats för att bredda förankringen av programmen, höja kvaliteten och skapa ett organ som kan gradvis överta ansvaret för programmen den dag Gunnar Bergström drar sig tillbaka. Redan nu har stiftelsen övertagit ansvaret för utbildningskraven.

Stiftelsen kommer att, enligt ändamålsparagrafen, verka för följande:

• Formulera och övervaka utbildningskrav på programledare i programmen om Kriminalitet som Livsstil som utformats av Gunnar Bergström

• Formulera och övervaka utbildningskrav på utbildare i programmen om Kriminalitet som livsstil som utformats av Gunnar Bergström. Gunnar Bergström överlåter till stiftelsen ensamrätten att bedriva utbildning av instruktörer. Med instruktörer avses de som leder kurser i kriminalitet som livsstil.

• Verka för vetenskaplig utvärdering av ovanstående program

• Att utveckla och leda ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring ovanstående program.

Stiftelsen har hand om utbildningskrav för kriminalitetsprogram och kvalitetskontroll av verksamheter. De som uppfyller alla moderma krav kan använda logotypen nedan på hemsida och broschyrer.

För att se listan på licensierade verksamheter eller behöriga personer --använd knapparna nedan:
Stiftelsen bildades i januari 2006

I styrelsen sitter för närvarande
Gunnar Bergström, Pedagogkonsult
Nehrin Ganno, socialtjänsten Lund
Bo Johansson, Korpberget
Christina Albertsson, socialtjänsten Trollhättan
Christina Norrgran, Korpberget
Dimitar Petrovski, Vision Omsorg
Robert Andersson, Valbo

Suppleanter: Johan Arnell, socialtjänsten Lund
Roger Borén, Socialtjänsten Kalmar
Ordförande
Gunnar Bergström
Vice ordförande
Bo Johansson

OBS! Personerna representerar sig själva i styrelsen - inte sin arbetsplats. Arbetsplatsen anges bara som information