tumblr stats
Länkar | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi
LÄNKAR

Behandlingsprogram om kriminalitet för ungdomar förutom Ett Nytt Vägval:
MST

MST är ett program för att ge föräldrarna verktyg att handskas med sitt vårdnadsansvar när deras ungdomar agerar ut med skolk, kriminalitet eller annat asocialt beteende

MST-modellen innebär i korthet att:
• Man arbetar med ungdomarna och deras familjer i deras hem och skola
• Man erbjuder stöd dygnet runt
• Man har strukturerade arbetsuppgifter och uppföljning av dem
• Man har dokumenterade resultat

Läs mer om MST här:

http://www.mst-sverige.se/home

www.mstservices.com , www.mstinstitute.org

MTFC
(numera omdöpt till TFCO)

På engelska

http://www.tfcoregon.com
Linje

FUNKTIONELL FAMILJETERAPI

Funktionell Familjeterapi grundades 1972 i USA och finns även i Sverige

Det är en utprövad och utvärderad behandlingsmetod för beteendestörda ungdomar och deras familjer. Kriminalitet som livsstil samarbetar med FFT

Läs mera här:

http://www.fft-sverige.se/

På engelska

http://www.fftinc.com/
SJÄLVHJÄLPSGRUPPER

12-stegsprogrammet har erbjudit hjälp och inneburit räddningen för tusentals beroende alkoholister och narkomaner världen över. Några länkar:

Anonyma Alkoholister -
www.aa.se

Anonyma Narkomaner -
www.nasverige.org

Drug Addicts Anonymous -
www.daa.nu
nymous

Al-Anon för anhöriga till alkoholister -
www.al-anon.a.se


Anhöriga till narkomaner
http://www.nar-anon.se/

Cocaine Anonynmous
http://ca-sweden.se/