tumblr stats
Kvalitetskontroll program | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

Intervjufrågor:
1. Jag förstod hur programmet ser på kriminalitet

2. Jag kände igen mig i programmets sätt att beskriva kriminalitet

3. Programledaren verkade veta vad programmet gick ut på

4. Jag kände mig respekterad som person under programmet

5. Träffarna tog hänsyn till hur jag är som person

6. Jag fick läxor/uppgifter mellan träffarna

7. Jag fick utmana mitt sätt att tänka om kriminalitet

8. Jag fick omvärdera en del saker jag tyckt och tänkt tidigare
9. Man kunde tycka och tänka fritt

10. Grupperna/samtalen var fokuserade

11. Jag uppfattade att programmet lade stor vikt vid att jag har ett val i framtiden

12. Programmet var mestadels intressant

13. Jag förstod vart programledaren ville komma

14. Jag skulle rekommendera andra kamrater med liknande problem att gå detta program

15. Om dina anhöriga var med – vad tycker du om det?

Resultat
Klicka på den verksamhet du är intresserad av. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan resultaten.
Om du saknar en verksamhet här beror det antingen på att de är så nystartade att det inte finns så många utvärderingar än eller att de inte rapporterat in utvärderingar på utsatt tid.

Stacks Image 4971