tumblr stats
Kvalitetskontroll program | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

Stacks Image 392
För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

Intervjufrågor:
1. Jag förstod hur programmet ser på kriminalitet

2. Jag kände igen mig i programmets sätt att beskriva kriminalitet

3. Programledaren verkade veta vad programmet gick ut på

4. Jag kände mig respekterad som person under programmet

5. Träffarna tog hänsyn till hur jag är som person

6. Jag fick läxor/uppgifter mellan träffarna

7. Jag fick utmana mitt sätt att tänka om kriminalitet

8. Jag fick omvärdera en del saker jag tyckt och tänkt tidigare
9. Man kunde tycka och tänka fritt

10. Grupperna/samtalen var fokuserade

11. Jag uppfattade att programmet lade stor vikt vid att jag har ett val i framtiden

12. Programmet var mestadels intressant

13. Jag förstod vart programledaren ville komma

14. Jag skulle rekommendera andra kamrater med liknande problem att gå detta program

15. Om dina anhöriga var med – vad tycker du om det?

De intervjuade får ange på en skala 0-4 hur de tyckte att frågorna stämde: 0 = Inte alls, 4= Mycket bra. Dessutom finns frågor som besvaras fritt:

1. Vad tycker du att du lärt dig under programmet? Något som varit bra? 2. Var det något som var mindre bra? 3. Något mer du vill tillägga?

Resultat
Klicka på den verksamhet du är intresserad av
Om du saknar en verksamhet här beror det antingen på att de är så nystartade att det inte finns så många utvärderingar än eller att de inte rapporterat in utvärderingar på utsatt tid.

Alfagruppen
vuxna män

Avenbokens behandlingshem
vuxna män

Bergslagens Behandlingshem
Vuxna män och kvinnor

Avstampet
Vuxna Män

Borlänge kommun
vuxna män

Connect AB
Vuxna Män

Faster Veras Behandlingshem
Vuxna Män

Familjeresursen
Lunds Kommun

ungdomar

Fossumkollektivet
Ungdomar

Friab Helsingborg
Vuxna män

Fryshuset/Passus
Vuxna män

Friab Ollestad
Vuxna män

Granby Storgård
Ungdomar

Haninge Kommun
Ungdomar

Håsta Halvvägshus
Vuxna män

Hattens Behandlingshem
Vuxna män

Hässleholms Kommun
Ungdomar

Indre Østfold fengsel
Vuxna män Norge

Korpberget
Vuxna män och kvinnor

Jordnära Omsorg
Ungdomar

Kraftkällan Göteborg
Vuxna Kvinnor

Kris Halmstad
Vuxna män

Livskraft
Vuxna män

Landskrona Kommun
Ungdomar

Luleå Kommun
Öppenvård Ungdomar

Mälardalens Behandlingscentrum
Vuxna Män

Nämndemansgården
Pro-Krami

vuxna kvinnor

Norrlandsgården
Ungdomar

Parkvillan
Vuxna Kvinnor

Rockesholm
Vuxna män

Provita
vuxna män

Sirius Bärby
Ungdomar - pojkar

Skarpnäck Social Insatsgrupp
Vuxna män

Smedbacken motivations och utredningsenhet
Vuxna män

Slottshagens Behandlingshem
Vuxna Kvinnor

Solgläntan
Unga Vuxna

Södertälje Kommun
Vuxna Män

Trollhättans resursforum
Ungdomar

Torsås Kommun Öppen vård
Ungdomar

Trondheim fengsel
Vuxna män Norge

Trondheims Kommun
Vuxna män
Norge

Valet Malmö
Ungdomar

Val-bo
behandlingshem

vuxna män

Villa Vägen Ut
Vuxna män

Vision Omsorg
Ungdomar och Vuxna Män

Växjö Kommun
Ungdomar

Vittrasel
Ungdomar

Wäxthuset
Vuxna män

Åstorps kommun
Ungdomar