tumblr stats
Fångad i en livsstil | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

FÅNGAD I EN LIVSSTIL

Stacks Image 21
"Det bli allt tydligare för mig att arbetet med att förstå och hjälpa människor med gravt destruktiva livsmönster tvingar mig och alla andra behandlare att formulera en någorlunda allmängiltig syn på människan och vår tillvaro på jorden. Förståelsen för (inte ursäkten av) den grove kriminelle bankrånaren ingår i ett tankesystem om människan och människans villkor över huvud taget. Det är ämnet för denna bok – med betoning på förståelsen av människor som fastnat i en livsstil och därför inte kan förverkliga alla sina möjligheter.”

Ur förordet till boken "Fångad i en livsstil" om olika livsstilar.
Stacks Image 3
Glenn D. Walters, som var mannen bakom grundtankarna i min bok ”Kriminalitet som Livsstil” har kommit med nya spännande tankar. Han lanserar en livsstilsteori som inte begränsar sig till kriminalitet, utan som är ett försök till en övergripande och allmängiltig teori.

Kortfattat kan Walters modell sägas beskriva livets villkor med start hos den normala, rimligt problemfria individen, som anpassar sig till omgivningen när den förändras.

Walters fortsätter sedan beskriva livsstilen som ett mönster av beteenden som en individ ”fastnat” i och upprepar även när den inte passar.

Han använder sedan uttrycket ”förtvivlan” för att beskriva stadiet när livsstilen inte längre fungerar.

Vad kan det då finnas för livsstilar förutom den kriminella och drogmissbrukaren? Som smakprov ur det som behandlas kan nämnas livsstilar som ”hemmafrun”, ”soldaten”, ”arbetsnarkomanen”, ”chefen”, ”ordningsmakten”, ”spel” och den sexuella livsstilen.


Beställ boken Fångad i en Livsstil genom att klicka gå hit:
BOKHANDEL
BESTÄLL BOK!