tumblr stats
Kriminalitetsprogram | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Program om Kriminalitet som livsstil

Efter många år av pessimism så vet man nu, efter forskning främst i Kanada och USA, att behandlingsinsatser för kriminella ungdomar och vuxna lönar sig och ger goda resultat.

Utifrån forskning om behandling av kriminella klienter, och utifrån tankarna om Kriminalitet som livsstil (grundboken kan beställas på Böcker och Material ) så har jag utarbetat program för att arbeta med olika grupper av kriminella klienter.

Programmens innehåll

Programmen innehåller avsnitt och övningar om att väga för och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar, brottsoffer och social färdighetsträning.

Krav för att driva programmen

De som vill bedriva kriminalitetsprogrammen ovan måste införskaffa rättigheterna. Vi kallar det en licens. Dels utgörs det av en engångskostnad (kontakta oss för pris, beror på verksamhetens storlek) för inköp av fri kopieringsrätt och rätt till alla framtida uppdateringar av materialet, dels krävs att programledarna går grundutbildningen, och för längre program än Ungdomstjänst, även metodkurs. Se Utbildning kriminalitet,
HÄR. Alla personer som driver programmen måste ha någon form av behandlingsutbildning. Man måste också hålla sin kunskap levande - för att behålla behörigheten måste man hålla minst 3 program de senaste 2 åren. Om det inte varit möjligt kan man uppdatera sig genom att gå en vanlig grundkurs.

Verksamheten måste vara medlemmar i Nätverket Kriminalitet som livsstil vilket kostar 5000/år. Programledarna måste ha också ha en grundläggande behandlingsutbildning. För de som arbetar enbart med ungdomstjänst räcker grundkurs.

Den som själv har en kriminell bakgrund måste ha varit brottsfri i 3 år, och om man är kemiskt beroende, drogfri i 3 år. Man får en mentor att ha som stöd första året. Styrelsen för Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil beslöt på styrelsemöte 13 sep 2013 att kriminalitetsprogrammen inte kan och får bedrivas i samband med opiatersättningsbehandling (t.ex. metadon eller Subutex/Subexone). Detta eftersom programmet förutsätter drogfrihet och att förorda dessa preparat strider mot innehållet i vissa avsnitt av våra program
ATT GÅ VIDARE
ETT NYTT VÄGVAL
Nya Utmaningar vänder sig till vuxna män

Programmet drivs enskilt eller i grupp och kan varieras mellan 20 och 50 träffar utifrån tid och behov

Mer info om Nya Utmaningar- Klicka på bilden
Ett Nytt Vägval är ett ungdomsprogram för ungdomar med allvarlig kriminalitet eller med risk för det om inget görs.

Programmet har 15-25 träffar och helst ska familjen delta.
Mer att läsa om programmet finns på sidan Ett Nytt Vägval eller genom att klicka på bilden
Att Gå Vidare är ett kort program för ungdomar som döms till ungdomstjänst

Detta är ett program för ungdomar i riskzonen som ännu inte utvecklat en kriminell livsstil:,

Mer om Ungdomstjänst finns att läsa under fliken Ungdomstjänst eller genom att klicka på bilden
NYA UTMANINGAR
AVBROTTET
Avbrottet vänder sig till kvinnor.
Programmet drivs på några behandlingshem runt om i landet. Programmet drivs i grupp och kan varieras mellan ca 20-50 träffar

Mer info om Avbrottet - Klicka på bilden