tumblr stats
Nya Utmaningar-män | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Nya Utmaningar-för vuxna män

Stacks Image 130
1. Hur är läget?
2. Att förändra och
förändras
3-4 Vad vill jag med
mitt liv?
4. Familjen som grupp
5 .Kriminell karriär
6. Kriminell karriär II
7. Vad menas med drogberoende?
8-9. Drogberoende
10. Att sluta ta droger och begå brott
11. Hur förklarar jag det som händer?
12. Förväntningar
13. Drivkrafter
14. Att sluta ta droger och begå brott


15. Vem är du?
16. Livshistoria
17. Varför tänka på förändring?
18. Tankar, känslor, handling
19-20. Kriminella tankemönster
21. Utmana tankar
23 - 24 Förnekelse-förlust

39. Män, kvinnor och kriminalitet
40 Rädsla
41 Skam
42-52. Sociala Färdigheter
53. Avslutning
Steg 1


25. Hopp och tro
26. Stoppa Kriminella Tankar
27 Mål och mening- värderingar
28.Taktik för att undvika ansvar
29-31 Kriminella Tankemönster
32. Kriminella Tankemönster III
33. Grundantaganden
34. Risksituationer för brott
35- 38. BrottsofferNya Utmaningar är ett påverkans och behandlingsprogram om kriminalitet som livsstil. Man träffas företrädesvis i grupp (4-8 personer). Det går också att gå programmet individuellt. Det kan ske några gånger i veckan eller under 1-2 intensivveckor.
En kort programbeskrivning kan laddas ned här:


Omslag broschyr utmaningen

En kort programbeskrivning finns på engelska att ladda ner här:


Engelskt omslag