tumblr stats
Nya Utmaningar-män | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Nya Utmaningar-för vuxna män

1. Hur är läget?
2. Att förändra och
förändras
3-4 Vad vill jag med
mitt liv?
5 .Kriminell karriär
6. Kriminell karriär II
7. Vad menas med drogberoende?
8-9. Drogberoende
10. Att sluta ta droger och begå brott
11. Hur förklarar jag det som händer?
12. Förväntningar
13. Drivkrafter
14. Att sluta ta droger och begå brott


15. Vem är du?
16. Livshistoria
17. Varför tänka på förändring?
18. Tankar, känslor, handling
19-20. Kriminella tankemönster
21. Utmana tankar
22. Rapportera o utmana tankar
23. En förändringsplan
24-25 Förnekelse-förlust

40. Män, kvinnor och kriminalitet
41 Rädsla
42 Skam
43-53. Sociala Färdigheter
54. Avslutning
Steg 1


26. Hopp och tro
27. Stoppa Kriminella Tankar
28 Mål och mening- värderingar
29.Taktik för att undvika ansvar
30-32 Kriminella Tankemönster
33. Kriminella Tankemönster III
34. Grundantaganden
35. Risksituationer för brott
36-39. BrottsofferNya Utmaningar är ett påverkans och behandlingsprogram om kriminalitet som livsstil. Man träffas företrädesvis i grupp (4-8 personer). Det går också att gå programmet individuellt. Det kan ske några gånger i veckan eller under 1-2 intensivveckor.
En kort programbeskrivning kan laddas ned här:


Omslag broschyr utmaningen

En kort programbeskrivning finns på engelska att ladda ner här:


Engelskt omslag