tumblr stats
Avbrottet-kvinnor | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Avbrottet- för kvinnor

Innehåll

1. Hur är läget?
2. Att förändra och
förändras
3-4 Vad vill jag med
mitt liv?
4. Familjen som grupp
5 .Kriminell karriär
6. Kriminell karriär II
7. Vad menas med drogberoende?
8-9. Drogberoende
10. Att sluta ta droger och begå brott
11. Hur förklarar jag det som händer?
12. Förväntningar
13. Drivkrafter
14. Att sluta ta droger och begå brott15. Vem är du?
16. Livshistoria
17. Varför tänka på förändring?
18. Tankar, känslor, handling
19-20. Kriminella tankemönster
21. Utmana tankar
22. Rapportera och utmana tankar
23. En förändringsplan
24-25 Förnekelse-förlust
41. Män, kvinnor och kriminalitet
42. Rädsla
43. Skam
44-54. Sociala Färdigheter
55. Att lämna kriminaliteten - avslutning

26. Hopp och tro
27. Stoppa Kriminella Tankar
28 Mål och mening- värderingar
29.Taktik för att undvika ansvar
30. Om medberoende o gränser
31-33 Kriminella Tankemönster
34. Kriminella Tankemönster III
35. Grundantaganden
36. Risksituationer för brott
37-40. Brottsoffer

Avbrottet är ett påverkans och behandlingsprogram om kriminalitet som livsstil. Man träffas företrädesvis i grupp (4-8 personer). Det går också att gå programmet individuellt. Det kan ske några gånger i veckan eller under 1-2 intensivveckor.