tumblr stats
Avbrottet-kvinnor | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Avbrottet- för kvinnor

Stacks Image 132

Innehåll

1. Hur är läget?
2. Att förändra och
förändras
3-4 Vad vill jag med
mitt liv?
4. Familjen som grupp
5 .Kriminell karriär
6. Kriminell karriär II
7. Vad menas med drogberoende?
8-9. Drogberoende
10. Att sluta ta droger och begå brott
11. Hur förklarar jag det som händer?
12. Förväntningar
13. Drivkrafter
14. Att sluta ta droger och begå brott15. Vem är du?
16. Livshistoria
17. Varför tänka på förändring?
18. Tankar, känslor, handling
19-20. Kriminella tankemönster
21. Utmana tankar
23 - 24 Förnekelse-förlust
40. Män, kvinnor och kriminalitet
41. Rädsla
42. Skam
43-53. Sociala Färdigheter
54. Att lämna kriminaliteten - avslutning

25. Hopp och tro
26. Stoppa Kriminella Tankar
27 Mål och mening- värderingar
28.Taktik för att undvika ansvar
29. Om medberoende o gränser
30-32 Kriminella Tankemönster
33. Kriminella Tankemönster III
34. Grundantaganden
35 Risksituationer för brott
36- 39. Brottsoffer
Stacks Image 617

Avbrottet är ett påverkans och behandlingsprogram om kriminalitet som livsstil. Man träffas företrädesvis i grupp (4-8 personer). Det går också att gå programmet individuellt. Det kan ske några gånger i veckan eller under 1-2 intensivveckor.