tumblr stats
Ungdomstjänst | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Att gå vidare - Program för ungdomstjänst
Eftersom de flesta ungdomar som döms till ungdomstjänst inte riskerar en kriminell livsstil har programmen för ungdomstjänst alltmer fått en annan utformning än Ett Nytt Vägval som är ungdomsprogrammet för kriminell livsstil.
De som döms till ungdomstjänst ska enligt lagen sakna vårdbehov men ändå gå ett kortare program.

Programmet innehåller 3 nivåer beroende på hur lång tid ungdomen dömts, till och om den unge bedöms ha ett kriminellt tänkande eller ej. De som döms till vård inom socialtjänsten bör fortfarande gå Ett Nytt Vägval som är ett betydligt mer omfattande program

Att gå vidare I

Ett kort program, 3 träffar, för de allra kortaste tiderna i ungdomstjänst - 40 timmar eller kortare
Att gå vidare II

För de som dömts till mer än 40 timmars ungdomstjänst men som inte har kriminella tankemönster. 5 träffar
Att gå vidare III

De som bedöms ha kriminella tankemönster går 9 gånger, om de dömts till mer än 40 timmar (under 40 timmar hinner man bara nivå I)

HÄMTA EN FULLSTÄNDIG PROGRAMBESKRVNING GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN
(Du måste ha Acrobat Reader för att läsa den.)