tumblr stats
Ett Nytt Vägval | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Ett Nytt Vägval - för ungdomar
Stacks Image 70
Stacks Image 74

Ungdomspärm

Anhörigpärm

Innehåll i ungdomspärmen (rubrikerna visar någorlunda vad avsnitten innehåller)
1. Att förändra och förändras

2. Vad vill jag med mitt liv?

3. Familjen som grupp

4 Påverkan av andra
5. Att få problem

6 Den kriminella karriären

7 Vem är du?

8-9 Livshistoria

10 Varför tänka på förändring?

11. Tankar, känslor och beteenden


12-14 Kriminella Tankemönster

15 . Att sätta upp mål

16. Tankerapport

17. Taktik för att
undvika ansvar

18-19.
Tankemönster II
24. Värderings-övningar.

25-27 Brottsoffer

28. Killar, tjejer och
tankemönster

29. Att lämna
kriminaliteten – avslutning
20. Värderings-övningar.

21. Kriminella
tankemönster III

22. Varför fortsätter man med brott?

23. Risksituationer för brott