tumblr stats
Ett Nytt Vägval | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Ett Nytt Vägval - för ungdomar

Ungdomspärm

Anhörigpärm

Innehåll i ungdomspärmen (rubrikerna visar någorlunda vad avsnitten innehåller)
1. Att förändra och förändras

2. Vad vill jag med mitt liv?

3. Familjen som grupp

4 Påverkan av andra
5. Att få problem

6 Den kriminella karriären

7 Vem är du?

8-9 Livshistoria

10 Varför tänka på förändring?

11. Tankar, känslor och beteenden


12-14 Kriminella Tankemönster

15. En förändringsplan

16 . Att sätta upp mål

17. Tankerapport

18. Taktik för att
undvika ansvar

19-20.
Tankemönster II
25. Värderings-övningar.

26-28 Brottsoffer

29. Killar, tjejer och
tankemönster

30. Att lämna
kriminaliteten – avslutning
21. Värderings-övningar.

22. Kriminella
tankemönster III

23. Varför fortsätter man med brott?

24. Risksituationer för brott