tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

Stacks Image 1137
Kriminalitet som Livsstil - Grundkurs
Vi behandlar tankemönster, drivkrafter. kriminell karriär. Vi varvar grupparbeten, rollspel och lektioner. Läs mera här
Stacks Image 1140
Metodkurs - att möta kriminella klienter
Under denna kurs går vi vidare från grundkursen . Läs mera här.

Bokhandel

Stacks Image 235

Köp böcker och mycket mer i butiken! Våra böcker kan du läsa om här: FÖRLAG

Butiken finner du här:
Webshop

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nyheter och Information

UPPDATERING!

Nu har kriminalitetsprogrammen uppdaterats med ett nytt avsnitt om att göra en Förändringsplan. För de som har licens i kriminalitetsprogrammen - ladda ner dessa nya versioner. Lösenord får ni av er programansvarige som får nytt lösenord av oss en gång i månaden. Filerna hämtar ni sedan HÄR. Du behöver behörighet och lösenord. Kan fås om ni inte fått det via er ansvarige HÄR. Där kan också beställa utskrivna program.
Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya Diagram för 2018 nu klara.

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.
FORSKNING
Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar
Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:
De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang (KASAM) visade det sig, för de som gått programmet, att de uppvisade en ökad känsla av sammanhang, vilket kontrollgruppen inte gjorde. Vad gäller känslor (PANAS) visade behandlingsgruppen ökade positiva känslor, vilket kontrollgruppen inte gjorde.


Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!
Hela avhandlingen kan hämtas här: Avhandling
Ungdomstudien kan återfinnas här: http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Vuxenstudien kan återfinnas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1513202
Instruktionsfilmer för kriminalitetsprogrammen

Pasted Graphic

Stiftelsen Kriminalitet som livsstil har framställt 3 instruktionsfilmer för de som ska bedriva kriminalitetsprogram. Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade programledare.
Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program
Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen
Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?
Du kan se filmerna här:
FILMER

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård- Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson