tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nätverksträff 8 maj 2020


sk bakgrund

Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar och grovt våld bland kriminella grupperingar. Strategin togs fram i USA i början av 1990-talet  
GVI har upprepade gånger demonstrerat att våldet kan minska dramatiskt när medborgare, polis, kriminalvård och socialarbetare går ihop för att arbeta direkt med den lilla men aktiva del av samhället som ägnar sig åt våld och kriminalitet i grupper.  

KONSULTATIONSTEAMET I MALMÖ ARBETAR MED AVHOPPARE FRÅN KRIMINELLA GÄNG OCH MED PROJEKTET SLUTA SKJUT.


PROGRAM 8 MAJ

 • 8.30 Drop in kaffe
 • 9.00 Inledning och information – Nyheter inför framtiden 
 • 09.30  Konsultationsteamet inleder om Avhopparverksamheten och Sluta Skjut
 • 10.30 Kaffe
 • 11.00 Konsultationsteamet fortsätter
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Erfarenhetsutbyte, gruppsamtal. Introduktion
 • 13.30 Gruppsamtal
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Sammanfattning och avslutning.
EN DELTAGARE PER LICENSIERAD VERKSAMHET DELTAR GRATIS. ÖVRIGA 500 KR EX MOMS. Nätverksträffen riktar sig till verksamheter som är licensierade för Kriminalitet som Livsstil.

Anmälan och mer information

Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil ersätter varje verksamhet för resekostnader upp till 2000 kr. Ersättes mot reseräkning för billigaste färdsätt. Logi kan bokas om så önskas. Kostnad 870/natt ink moms.

Plats: Scandic Prince Philip Skärholmen 8 maj 2020 9-16.00. Logi kan bokas dagen före.

Anmäl dig HÄR

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nu har den kommit!

Kriminalitet som Livsstil 4.0

Omslag krim 4.0

Teorin om Kriminalitet som Livsstil har utvecklats under åren och 2018 kom upphovsmannen Glenn D. Walters med en ny och rejält omarbetad version som är version 4 av modellen. Hela teorin byggs i version 4 upp av fem modeller:

 1. Familjer av livsstilar (hur olika livsstilar förhåller sig till varann)

 2. Kontrollmodellen (en väg in i kriminalitet byggd på låg självkontroll)

 3. Den Moraliska modellen (en väg in i kriminalitet byggd på känslokyla och avstängda känslor)

 4. Beslutsmodellen (hur fattas ett beslut att begå en kriminell handling?)

 5. Förändringsmodellen (Vad krävs för att överge livsstilen?)

I denna nya, rejält omarbetade upplaga av Kriminalitet som Livsstil redogörs för denna nya modell. Andra delar av teorin uppdateras också med nya tankar och nya erfarenheter. Programmen om Kriminalitet som Livsstil har nu bedrivits i 24 år och utvärderats av forskningen. Denna forskning och andra nya erfarenheter presenteras i denna omarbetade upplaga.
Beställ boken redan nu. Du kan beställa boken här:

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Kursprogram 2019-2020
20-24 april 2020 Grundkurs i Stockholm
13-15 maj 2020 Metodkurs i Stockholm
19-23 oktober Grundkurs i Stockholm
18-20 november Metodkurs i Stockholm

Stacks Image 1137
Kriminalitet som Livsstil - Grundkurs
Vi behandlar tankemönster, drivkrafter. kriminell karriär. Vi varvar grupparbeten, rollspel och lektioner. Läs mera här
Stacks Image 1140
Metodkurs - att möta kriminella klienter
Under denna kurs går vi vidare från grundkursen . Läs mera här.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nyheter och Information

UPPDATERING!

Nu har kriminalitetsprogrammen uppdaterats med ett nytt avsnitt om att göra en Förändringsplan. För de som har licens i kriminalitetsprogrammen - ladda ner dessa nya versioner. Lösenord får ni av er programansvarige som får nytt lösenord av oss en gång i månaden. Filerna hämtar ni sedan HÄR. Du behöver behörighet och lösenord. Kan fås om ni inte fått det via er ansvarige HÄR. Där kan också beställa utskrivna program.
Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya Diagram för 2019 nu klara.

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.
FORSKNING
Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar
Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:
De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang (KASAM) visade det sig, för de som gått programmet, att de uppvisade en ökad känsla av sammanhang, vilket kontrollgruppen inte gjorde. Vad gäller känslor (PANAS) visade behandlingsgruppen ökade positiva känslor, vilket kontrollgruppen inte gjorde.


Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!
Hela avhandlingen kan hämtas här: Avhandling
Ungdomstudien kan återfinnas här: http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Vuxenstudien kan återfinnas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1513202

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Bokhandel

Stacks Image 235

Köp böcker och mycket mer i butiken! Våra böcker kan du läsa om här: FÖRLAG

Nyutkommen bok:

Utopin som blev en mardröm
De Röda Khmerernas Kambodja och ett besök under ett folkmord
omslag kambodja

I årtusenden har människan drömt om ett lyckorike. Ibland har det kallats Utopia. De Röda Khmererna i Kambodja trodde på 1970-talet att de skulle uppnå detta. De tömde städerna på sin befolkning, satte alla i arbete på landsbygden, avskaffade all privategendom och pengar.

Boken är en historiebok om en utopi som blev en mardröm. Men berättelsen stannar inte i Kambodja, utan författaren tar också upp politisk enögdhet och utopiernas historia och ställer frågan – behöver vi fortfarande utopier som mål att sträva mot? Eller leder de alltid till något förfärligt?

Butiken finner du här: Webshop

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Instruktionsfilmer för kriminalitetsprogrammen

Pasted Graphic

Stiftelsen Kriminalitet som livsstil har framställt 3 instruktionsfilmer för de som ska bedriva kriminalitetsprogram. Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade programledare.
Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program
Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen
Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?
Du kan se filmerna här:
FILMER

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård- Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson