tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Kvalitetskontrollens senaste resultat!
Nya siffror för 2016!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.

Pedagogkonsult

ABlogga

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck.
Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit:
Programregler

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Ny Bok av Craig Nakken! Beställ redan nu som förköp och få rabatt!

Att hitta din moraliska kompass

Framsida moral kompass

Principer för förändring och vägledning i tillfrisknandet och i livet

När Craig Nakken, själv en tillfrisknande narkoman, blev drogfri mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide. I denna bok ger läsaren en modell och verktygen för att fatta goda och bra livsbeslut. Modellen och verktygen är användbara både för de som tillfrisknar från missbruk och beroende och de som söker efter vägledning i sitt liv.

Nakken presenterar 41 allmänt giltiga livsprinciper som han kallar Andliga Principer. Han visar också på deras motsatser, de negativa principerna. Han föreslår sedan olika vägar och sätt som vi kan använda dessa principer i våra liv. Sammantaget presenterar Nakken i sin bok en livshållning där han uppmuntrar oss att tjäna andra, att visa empati och sluta skada oss själva och andra. Boken utgör på detta sätt en manual för hur man kan leva ett positivt andligt liv, oavsett religion eller avsaknad av religiös tro.

Craig Nakken

Craig Nakken, Master of Social Work,  är känd för många i Sverige och Skandinavien som utbildare, föreläsare, terapeut och författare.  Nakken har tidigare på svenska gett ut ”Beroendepersonligheten” (Pedagogkonsult 2016).

Boken kommer i mitten eller slutet av mars och kan beställas redan nu och skickas då ut så fort den kommit från trycket.

Förköpspris: 175 kr ink. moms. Därefter är ordinarie pris 200 kr ink. moms. Beställ här: Webbshop

Stacks Image 821

KURSPROGRAM 2016-2017

3-7 april 2017 Grundkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm
10-12 maj 2017 Metodkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm
16-20 oktober 2017 Grundkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm
8-10 november Metodkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm

Anmälningar till dessa kurser görs via länkarna högst upp på sidan eller här nedan under bilden. Mer info om kriminalitetskurserna finns dessutom
HÄR.
lutande fånge

KURSANMÄLAN:

Kursanmälan Grundkurs Kriminalitet

Kursanmälan Metod Kriminaltet

Stacks Image 142
Nätverksträff 5 maj i Stockholm kl 9-16

Att hitta din moraliska kompass

Moralkomapss


Föredrag av Gunnar Bergström utifrån Craig Nakkens nya bok "Att hitta din moraliska kompass".

GB o CN

Många har hört Craig föreläsa om beroende och hur man möter klienter i kris. Craig föreläser inte längre, men här redogör översättaren Gunnar Bergström för tankegångarna i boken "Att hitta din moraliska kompass" som utkommer i vår och han kompletterar med andra tankar om de andliga principer som behöver vägledas oss för att leva ett bra liv. Dessa principer kan också hjälpa oss i arbetet med kriminella klienter som ofta lever efter negativa principer.

Föredraget är på förmiddagen.  På eftermiddagen möts vi i mindre grupper och utbyter tankar och erfarenheter. På nätverksträffen samlas de verksamheter som bedriver program om kriminalitet som livsstil.  Till träffarna inbjuds alla licensierade verksamheter och alla som är utbildade i programmen.

För en person per verksamhet är det gratis och för övriga kostar det 500 kr. Kaffe ingår. Lunch kan köpas för 100 kr. Resersättning utgår till alla licensierade verksamheter upp till 2000 kr. 


Anmälan: NÄTVERKSTRÄFF - ANMÄLAN
Stacks Image 789
Stacks Image 807
Beroendepersonligheten
Om beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Craig Nakken
Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan.
Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Hans beskrivning har hjälpt tusentals beroende och behandlingspersonal att förstå hur beroendet fungerar och hur ett tillfrisknande kan gå till. I denna nya utgåva beskrivs också familjens roll i processen.
Du kan köpa/beställa boken här
Webshop
BOKHANDEL

bokhandel2

Stacks Image 1361
Vad ska man tro?
av Gunnar Bergström

Nu är den här - en ny bok i ett nytt ämne!
Konspirationsteorier och pseudovetenskap
Stacks Image 1377
Kärlek till Döds
av Gunnar Bergström

Om Droger, beroende och tillfrisknande


BÖCKER FRÅN PEDAGOGKONSULT & GUNNAR BERGSTRÖM

Beställ här:
Webshop
Stacks Image 1384
Kriminalitet som livsstil
av Gunnar Bergström

Boken beskriver kriminalitet som en livsstil, karriär, tankemönster och behandling (utgiven av Studentlitteratur)
Stacks Image 1391
Fångad i en livsstil
av Gunnar Bergström
I denna bok förklaras  begreppet livsstil som ett mönster man fastnar i för att undvika svårigheter i livet. Boken ger en övergripande beskrivning av tvångsmässighet och vägen ut ur det.

NU FINNS DET INSTRUKTIONSFILMER FÖR KRIMINALITETSPROGRAMMEN!

Pasted Graphic


Nu har Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL) färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning

Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program

Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen

Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?

Du kan se filmerna här:
FILMER (Länken går till Stiftelsens hemsida).
______________________________________

NYA KRAV PÅ PROGRAMLEDARE FRÅN OCH MED 2015!

Läs mera
HÄR:

Kontrollera licenserna! Falska program på nätet!

Det förekommer då och då att olika verksamheter som saknar behörighet för program om kriminalitet som livsstil utger sig för att bedriva godkända program. Vi påtalar detta när vi uppmärksammar det. Men vi vill uppmana alla som letar efter behandlingsprogram att kontrollera om det är ett kvalitetsgodkänt program genom att gå in på http://www.stiftkrim.se/licens.

PIKT för ungdomar nu på arabiska och somaliska
Eftersom en del ungdomar har svårt med språket är nu PIKT-testet översatt till arabiska och somaliska.. Kan laddas ned . Kräver inloggningsuppgifter för de med verksamhetslicens. Beställs HÄR:

FORSKNING

Utvärderingsarbetet utvecklas och går vidare!

Utvärderingen av Nya Utmaningar (män) och fortsatt utvärdering av Ett Nytt
Vägval (ungdomar)

Syftet med studien är att undersöka effekten av programmen. Studiens resultat kommer att publiceras 2016. Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

Sophia

Goda Resultat för Ett Nytt Vägval!

Del 1 av utvärderingen kan laddas ner genom att klicka på dess omslag nedan

Effekten av Vägvalet

Senaste nytt efter 2 års uppföljning:
Preliminära återfallsmätningar visar en tendens av minskad återfallsfrekvens efter behandling med programmet. De slutgiltiga resultaten kommer att visas på hemsidan efter att studien publicerats i en vetenskaplig tidskrift..

Allt kan laddas ned!
Nu kan den som har licens för kriminalitetsprogram hämta alla program, manualer och tester själv Du kan beställa inloggningsuppgifter här:

Beställ inloggningsuppgifter

När du fått uppgifterna loggar du in här:

Nedladdning


En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård
Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson