tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Ny Utgåva! En klassiker i ny översättning! Åter tillgänglig!
Stacks Image 807
Beroendepersonligheten

Om beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Craig Nakken

Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan.

Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende, oavsett om det handlar om alkohol, droger eller andra beroendesjukdomar som spelberoende, sexmissbruk, shopping eller kleptomani.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Hans beskrivning har hjälpt tusentals beroende och behandlingspersonal att förstå hur beroendet fungerar och hur ett tillfrisknande kan gå till.
I denna nya utgåva beskrivs också familjens roll i processen.

Du kan köpa/beställa boken här
Webshop
De som köpt första trycket får detta nytryck utan kostnad - kontakta oss om ni inte får den automatiskt.
Stacks Image 821

KURSPROGRAM 2016-2017

17-21 oktober
Grundkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm
2-4 november Metodkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm
3-7 april 2017 Grundkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm
10-12 maj 2017 Metodkurs Kriminalitet som livsstil Stockholm

Anmälningar till dessa kurser görs via länkarna högst upp på sidan eller här ned under bilden. Mer info om kriminalitetskurserna finns dessutom
HÄR.lutande fånge

KURSANMÄLAN:

Kursanmälan Grundkurs Kriminalitet

Kursanmälan Metod Kriminaltet

Stacks Image 789

NÄTVERKSTRÄFF 14 OKTOBER

Om medberoende, relationer och kriminalitet

NÄTVERKSTRÄFF I STOCKHOLM

På nätverksträffen samlas de verksamheter som bedriver program om kriminalitet som livsstil.

Till träffarna inbjuds alla licensierade verksamheter och alla som är utbildade i programmen.

För en person/verksamhet är det gratis och för övriga kostar det 500 kr. Kaffe ingår. Lunch kan köpas.

Resersättning utgår till alla verksamheter upp till 2000 kr.

Plats: Best Western Hotell Prins Philip, Skärholmen

Tid: 9-16 Anmälan här: ANMÄLAN

På förmiddagen lyssnar vi till föredragshållarna, på eftermiddagen möts vi i mindre grupper och utbyter erfarenheter.


FÖRELÄSARE

Sanna Lundell

Sanna Lundell

Sanna Lundell, som bl.a. gjorde TV-serien Djävulsdansen, föreläser utifrån sina tankar och erfarenheter

FÖRELÄSARE

Mira

Mirjana Andersson

Mirjana "Mira" Andersson, alkohol och drogterapeut på Valbo Behandlingshem, föreläser om medberoende

sara3

Sara Woldu

Sara Woldu arbetar med kvinno och mammaprogram på KRIS i Stockholm. Sara berättar om mammaverksamheten och sin egen historia med missbruk och tillfrisknande

Stacks Image 803
BOKHANDEL

bokhandel2

Stacks Image 1361
Vad ska man tro?
av Gunnar Bergström

Nu är den här - en ny bok i ett nytt ämne!
Konspirationsteorier och pseudovetenskap
Stacks Image 1377
Kärlek till Döds
av Gunnar Bergström

Om Droger, beroende och tillfrisknande


BÖCKER FRÅN PEDAGOGKONSULT & GUNNAR BERGSTRÖM

Beställ här:
Webshop
Stacks Image 1384
Kriminalitet som livsstil
av Gunnar Bergström

Boken beskriver kriminalitet som en livsstil, karriär, tankemönster och behandling (utgiven av Studentlitteratur)
Stacks Image 1391
Fångad i en livsstil
av Gunnar Bergström
I denna bok förklaras  begreppet livsstil som ett mönster man fastnar i för att undvika svårigheter i livet. Boken ger en övergripande beskrivning av tvångsmässighet och vägen ut ur det.


PROGRAMINFORMATION

NYA KRAV PÅ PROGRAMLEDARE FRÅN OCH MED 2015!

Läs mera
HÄR:

Kontrollera licenserna! Falska program på nätet!

Det förekommer då och då att olika verksamheter som saknar behörighet för program om kriminalitet som livsstil utger sig för
att bedriva godkända program. Vi påtalar detta när vi uppmärksammar det. Men vi vill uppmana alla som letar efter behandlingsprogram att kontrollera om det är ett kvalitetsgodkänt program genom att gå in på
http://www.stiftkrim.se/licens.

Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya siffror för 2015!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.

PIKT för ungdomar nu på arabiska och somaliska
Eftersom en del ungdomar har svårt med språket är nu PIKT-testet översatt till arabiska och somaliska.. Kan laddas ned . Kräver
inloggningsuppgifter för de med verksamhetslicens. Beställs
HÄR:

Allt kan laddas ned!
Nu kan den som har licens för kriminalitetsprogram hämta alla program, manualer och tester själv Du kan beställa inloggningsuppgifter här:

Beställ inloggningsuppgifter

När du fått uppgifterna loggar du in här:

Nedladdning

FORSKNING

Utvärderingsarbetet utvecklas och går vidare!

Utvärderingen av Nya Utmaningar (män) och fortsatt utvärdering av Ett Nytt
Vägval (ungdomar)

Syftet med studien är att undersöka effekten av programmen. Studiens resultat kommer att publiceras 2016. Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

Sophia

Goda Resultat för Ett Nytt Vägval!

Del 1 av utvärderingen kan laddas ner genom att klicka på dess omslag nedan

Effekten av Vägvalet

Senaste nytt efter 2 års uppföljning:
Preliminära återfallsmätningar visar en tendens av minskad återfallsfrekvens efter behandling med programmet. De slutgiltiga resultaten kommer att visas på hemsidan efter att studien publicerats i en vetenskaplig tidskrift..En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård
Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson