tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

Nu har den kommit!

Kriminalitet som Livsstil 4.0

Omslag krim 4.0

Teorin om Kriminalitet som Livsstil har utvecklats under åren och 2018 kom upphovsmannen Glenn D. Walters med en ny och rejält omarbetad version som är version 4 av modellen. Hela teorin byggs i version 4 upp av fem modeller:

 1. Familjer av livsstilar (hur olika livsstilar förhåller sig till varann)

 2. Kontrollmodellen (en väg in i kriminalitet byggd på låg självkontroll)

 3. Den Moraliska modellen (en väg in i kriminalitet byggd på känslokyla och avstängda känslor)

 4. Beslutsmodellen (hur fattas ett beslut att begå en kriminell handling?)

 5. Förändringsmodellen (Vad krävs för att överge livsstilen?)

I denna nya, rejält omarbetade upplaga av Kriminalitet som Livsstil redogörs för denna nya modell. Andra delar av teorin uppdateras också med nya tankar och nya erfarenheter. Programmen om Kriminalitet som Livsstil har nu bedrivits i 24 år och utvärderats av forskningen. Denna forskning och andra nya erfarenheter presenteras i denna omarbetade upplaga.
Beställ boken redan nu. Du kan beställa boken här:

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Kursprogram 2019-2020
20-24 april 2020 i Stockholm
13-15 maj 2020 Metodkurs i Stockholm

Stacks Image 1137
Kriminalitet som Livsstil - Grundkurs
Vi behandlar tankemönster, drivkrafter. kriminell karriär. Vi varvar grupparbeten, rollspel och lektioner. Läs mera här
Stacks Image 1140
Metodkurs - att möta kriminella klienter
Under denna kurs går vi vidare från grundkursen . Läs mera här.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nyheter och Information

UPPDATERING!

Nu har kriminalitetsprogrammen uppdaterats med ett nytt avsnitt om att göra en Förändringsplan. För de som har licens i kriminalitetsprogrammen - ladda ner dessa nya versioner. Lösenord får ni av er programansvarige som får nytt lösenord av oss en gång i månaden. Filerna hämtar ni sedan HÄR. Du behöver behörighet och lösenord. Kan fås om ni inte fått det via er ansvarige HÄR. Där kan också beställa utskrivna program.
Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya Diagram för 2019 nu klara.

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.
FORSKNING
Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar
Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:
De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang (KASAM) visade det sig, för de som gått programmet, att de uppvisade en ökad känsla av sammanhang, vilket kontrollgruppen inte gjorde. Vad gäller känslor (PANAS) visade behandlingsgruppen ökade positiva känslor, vilket kontrollgruppen inte gjorde.


Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!
Hela avhandlingen kan hämtas här: Avhandling
Ungdomstudien kan återfinnas här: http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Vuxenstudien kan återfinnas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1513202

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Bokhandel

Stacks Image 235

Köp böcker och mycket mer i butiken! Våra böcker kan du läsa om här: FÖRLAG

Nyutkommen bok:

Utopin som blev en mardröm
De Röda Khmerernas Kambodja och ett besök under ett folkmord
omslag kambodja

I årtusenden har människan drömt om ett lyckorike. Ibland har det kallats Utopia. De Röda Khmererna i Kambodja trodde på 1970-talet att de skulle uppnå detta. De tömde städerna på sin befolkning, satte alla i arbete på landsbygden, avskaffade all privategendom och pengar.

Boken är en historiebok om en utopi som blev en mardröm. Men berättelsen stannar inte i Kambodja, utan författaren tar också upp politisk enögdhet och utopiernas historia och ställer frågan – behöver vi fortfarande utopier som mål att sträva mot? Eller leder de alltid till något förfärligt?

Butiken finner du här: Webshop

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil erbjuder 4 dagars utbildning i

Stress och Traumamodellen

Forskning visar att klienter med missbruk och kriminalitet har ofta varit utsatta för trauman. Medan det gäller cirka 5 % av befolkningen har den överväldigande delen av våra klienter med missbruk och kriminalitet upplevt olika slags trauman som bidragit till den situation de befinner sig

Stefan S
Stefan Sandström

Stefan är psykolog och arbetat bl.a. med missbruk och trauman och har utarbetat Stress&Traumamodellen. Han är författare till boken Missbruk, trauma och samsjuklighet. Stefan är lärare på grundkursen (dag 1 & 2)

Stacks Image 1540

Ulf Sandström

Stacks Image 1542

Gunilla Hamnes

Ulf Sandström & Gunilla Hamne, traumakonsulter och författare till Resolving Yesterday – First Aid for Stress & Trauma with TTT. Ulf och Gunilla är lärare på Fördjupningskursen (Dag 3 och 4).


GRUNDKURSENS 27-28 NOVEMBER

 • Beroendeproblematik och samsjuklighet
 • Beroendenycklarna – behoven olika beroenden tillgodoser
 • Symptomorsaker och traumasamband
 • Utagerande och det som skapar suget
 • Hur trauma uppstår och leder till beroende
 • Reglering av stress-symptom
 • Att effektivt reglera traumatiska reaktioner och minnen
 • Uppföljning och att säkerställa varaktiga resultat
 • Traumakunnande hos den som är beroende
 • Anknytningens roll och nycklar i praktiken
PÅBYGGNADSKURSEN 9-10 DECEMBER

När du bygger på med del 2 som också är 2 dagar får du fördjupning, handledning och möjlighet till certifiering.

PLATS: Upplandsgatan 6, Stockholm

PRIS 6000 kr ex moms. Kaffe ingår.Hotell kan bokas. Kursen är för personer utbildade i Kriminalitet som Livsstil.

ANMÄLAN:

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Instruktionsfilmer för kriminalitetsprogrammen

Pasted Graphic

Stiftelsen Kriminalitet som livsstil har framställt 3 instruktionsfilmer för de som ska bedriva kriminalitetsprogram. Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade programledare.
Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program
Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen
Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?
Du kan se filmerna här:
FILMER

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård- Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson