tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

NÄTVERKSTRÄFF FÖR KRIMINALITETSPROGRAM 3 NOVEMBER I STOCKHOLM


Skottlossningar i förorterna - integration och narkotika

Under de senaste åren har ett stort antal skjutningar ägt rum i förorterna till Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar sig att de flesta av de inblandade inte är organiserade gängmedlemmar och att många av dem är involverade i narkotikahandel och använder cannabis. 90 % har en eller två föräldrar som invandrat till Sverige.

Skottlossningar i förorterna -

Vilka är det som skjuter?

GunnarB

Gunnar Bergström

Morden i Sverige minskar i antal - förutom en andel. De senaste åren har antalet skjutningar, ofta med dödlig utgång, har ökat. Det är unga män som skjuter och skjuts. Hur ser denna kriminalitet ut? Vilka är de som skjuter och vilka är de som blir beskjutna?
Under våren 2017 publicerades i DN och Expressen några grundliga reportage om denna kriminalitet. Det visar sig att de flesta inte hör till några organiserade gäng, och att över 60 % är narkotikamissbrukare. Den vanligaste drogen uppgörelserna och missbruket handlar om cannabis.

På nätverksträffen får vi en genomgång av vad dessa undersökande reportage har kommit fram till.

Cannabis - historia, bakgrund, skadeverkningar

Pelle Olsson
Pelle Olsson

Pelle är född 1952 och är utbildad till sjuksköterska och har arbetat både inom akutsjukvård, narkomanvård och äldrevård. Sedan början på nittiotalet har han regelbundet rest runt i Europa, och i Sverige, för att skriva om narkotikasituationen. Det har resulterat i fyra reportageböcker. Bokserien avslutades med debattskriften Blåljus över Europa i vilken han konstaterar att det inte fungerar att släppa narkotikan helt eller delvis fri. Narkotikaliberalismen är en idé från samhällseliten och saknar i grunden en folklig förankring. Som skribent inom ämnesområdet har han fått Svenska Carnegie Institutets journalistpris år 1992. 1999 fick han en liknande utmärkelse från Svenska Läkarsällskapets sektion för Beroendemedicin. 

Nätverksträff för programmen Kriminalitet som Livsstil
Scandic Prins Philip Hotell Skärholmen
3 november 09.00-15.45
Program
08.30-09.00 Kaffe
09.00 Kriminella och skjutningarna i förorterna - Gunnar Bergström
10.00 Kaffe
10.30-12.30 Cannabis - historia, bakgrund, skadeverkningar - Pelle Olsson
12.30 Lunch
13.00 Återsamling, gruppindelning.
13.30 Erfarenhetsutbyte
14.30 Kaffe
15.00 Återsamling
15.45 Avslutning


Deltagande är gratis för en person för varje verksamhet med giltig licens. Extra personer: 500 kr ex moms. Alla deltagare måste ha grundkurs i kriminalitet som livsstil. Reskostnader bekostas av Stiftelsen Kriminalitet som livsstil för varje verksamhet upp till 2000 kr. Betalas mot faktura i efterskott för billigaste resesätt.. Lunch kan köpas för 100 kr om så önskas. Kaffe ingår för alla gratis. Anmälan. Anmälan Nätverksträff

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Ny Bok av Craig Nakken!

Att hitta din moraliska kompass

Framsida moral kompass

Principer för förändring och vägledning i tillfrisknandet och i livet

När Craig Nakken, själv en tillfrisknande narkoman, blev drogfri mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide. I denna bok ger läsaren en modell och verktygen för att fatta goda och bra livsbeslut. Modellen och verktygen är användbara både för de som tillfrisknar från missbruk och beroende och de som söker efter vägledning i sitt liv.

Nakken presenterar 41 allmänt giltiga livsprinciper som han kallar Andliga Principer. Han visar också på deras motsatser, de negativa principerna. Han föreslår sedan olika vägar och sätt som vi kan använda dessa principer i våra liv. Sammantaget presenterar Nakken i sin bok en livshållning där han uppmuntrar oss att tjäna andra, att visa empati och sluta skada oss själva och andra. Boken utgör på detta sätt en manual för hur man kan leva ett positivt andligt liv, oavsett religion eller avsaknad av religiös tro.

Craig Nakken

Craig Nakken, Master of Social Work. Nakken har tidigare på svenska gett ut ”Beroendepersonligheten” (Pedagogkonsult 2016). Pris 200 kr ink. moms. Beställ här: Webbshop

Stacks Image 821
På begäran:

Kärlek till Döds
2 dagars kurs om droger, beroende och tillfrisknande
21-22 mars 2018 i Stockholm

Kärlek droger

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med kemiskt beroende personer och som behöver fördjupa sin förståelse av beroendesjukdomen.

Vi varvar lektioner och grupparbeten under 2 dagar som ger dig en djupare förståelse för den besatthet som kännetecknar ett beroende och vad beroendet gör med en människa. Andra dagen går vi in på vad detta innebär för tillfrisknande och behandling

Ur kursinnehållet:
Kursens första dag ger grunderna om beroende. Under dag 2 fördjupar vi oss och övar bland annat behandlingsplanering

  • Vad är ett beroende?
  • Beroendepersonligheten.
  • Behandling
  • Tillfrisknande
  • Tolvstegsprogrammet
Kursledare; Gunnar Bergström
Kursplats: Scandic Hotell Prince Philip, Skärholmen
Pris: 5000 kr ex moms. Logi kan bokas - 870kr/natt ink moms
Lunch och kaffe ingår liksom kursboken Kärlek till Döds ingår

KURSPROGRAM 2017-2018 - OBS Nu även kurser i Norge!

8-10 november 2017 Metodkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm
13-17 november Grundkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm. Extra grundkurs
18-20 december 2017 Metodkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm.
21-22 mars 2018
Kärlek till döds - om droger, beroende och tillfrisknande Stockholm
19-23 mars 2018 Grundkurs Kriminalitet som Livsstil Oslo - kursmaterialet är på norska.. Anmälan Grundkurs Oslo HÄR
7-9 mars 2018 Metodkurs Oslo - kursmaterialet är på norska. Anmälan Metodkurs Oslo HÄR
9-13 april 2018 Grundkurs Stockholm
16-18 maj 2018 Metodkurs Stockholm
Anmälningar till dessa kurser görs via länkarna högst upp på sidan eller här nedan under bilden. Mer info om kriminalitetskurserna finns dessutom
HÄR. För metodkurs krävs att man gått grundkurs.

lutande fånge
KURSANMÄLAN:

Grundkurs:
ANMÄLAN HÄR

Metodkurs:
ANMÄLAN HÄR

Grundkurs i Norge:
ANMÄLAN HÄR (- Registrering)

Metodkurs i Norge:
ANMÄLAN HÄR (Registrering)

Stacks Image 142

BOKHANDEL

Stacks Image 807
Beroendepersonligheten
Om beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Craig Nakken

Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan.
Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Du kan köpa/beställa boken här Webshop
Stacks Image 1361
Vad ska man tro?
av Gunnar Bergström

Nu är den här - en ny bok i ett nytt ämne!
Konspirationsteorier och pseudovetenskap
Stacks Image 1377
Kärlek till Döds
av Gunnar Bergström

Om Droger, beroende och tillfrisknande


Beställ här: Webshop
Stacks Image 1384
Kriminalitet som livsstil
av Gunnar Bergström

Boken beskriver kriminalitet som en livsstil, karriär, tankemönster och behandling (utgiven av Studentlitteratur)
Stacks Image 1391
Fångad i en livsstil
av Gunnar Bergström
I denna bok förklaras  begreppet livsstil som ett mönster man fastnar i för att undvika svårigheter i livet. Boken ger en övergripande beskrivning av tvångsmässighet och vägen ut ur det.

NU FINNS DET INSTRUKTIONSFILMER FÖR KRIMINALITETSPROGRAMMEN!

Pasted Graphic


Nu har Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL) färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning

Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program

Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen

Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?

Du kan se filmerna här:
FILMER (Länken går till Stiftelsens hemsida).
______________________________________

FORSKNING
Första forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet antagen för publicering!

Syftet med studien är att undersöka effekten av kriminalitetsprogrammen. Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Nu är ungdomsstudien accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!

Sophia
Sophia Lindblom

Studien kan återfinnas här:
http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
______________________________________

NYA KRAV PÅ PROGRAMLEDARE FRÅN OCH MED 2015!

Läs mera
HÄR:

Kontrollera licenserna! Falska program på nätet!

Det förekommer då och då att olika verksamheter som saknar behörighet för program om kriminalitet som livsstil utger sig för att bedriva godkända program. Vi påtalar detta när vi uppmärksammar det. Men vi vill uppmana alla som letar efter behandlingsprogram att kontrollera om det är ett kvalitetsgodkänt program genom att gå in på http://www.stiftkrim.se/licens.

PIKT för ungdomar nu på arabiska, somaliska, norska, engelska, dari och pashto

Eftersom en del ungdomar har svårt med språket är nu PIKT-testet översatt till arabiska, somaliska. och de två huvudspråken som talas av flyktingar från Afghanistan- Det är ungdomsversionen som är översatt. Kan laddas ned . Kräver inloggningsuppgifter för de med verksamhetslicens. Beställs HÄR:

Allt kan laddas ned!
Nu kan den som har licens för kriminalitetsprogram hämta alla program, manualer och tester själv Du kan beställa inloggningsuppgifter här:

Beställ inloggningsuppgifter När du fått uppgifterna loggar du in här: Nedladdning

Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya siffror för 2017!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.


Norge


Nu finns programmen om kriminalitet som livsstil på norska

Kriminalitetsprogrammen får allt större spridning i Norge. Stiftelsen kriminalitet som livsstil (SKL) har nu övertagit licensrättigheterna för programmen i Norge och har nu låtit översätta alla programmen (ungdomar, vuxna män, vuxna kvinnor) till norska.

För de som ska införskaffa licens i Norge behöver alltså från och med nu kontakta SKL. Detta kan ske på
www.stiftkrim.se eller mail stiftkrim@pedagogkonsult.se


All information och beskrivning av programmen finns på norska här:
Norska Program

Tills vidare kan programmen även hämtas här hos Pedagogkonsult - men det är alltså SKL som har rättigheterna i Norge.

Inköp av material (böcker, broscher, affischer, pärmar) sker än så länge här via
Webshopen
______________________________________


Intervju och samtal med Mikael Lund, Human Gardening Malmö, 15/9 om läkemedelsbehandling

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård
Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson