tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

FORSKNING
Första forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet antagen för publicering!

Syftet med studien är att undersöka effekten av kriminalitetsprogrammen. Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Nu är ungdomsstudien accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!

Sophia
Sophia Lindblom

Studien kan återfinnas här:
http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full

Pedagogkonsult

ABlogga

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck.
Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit:
Programregler

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Ny Bok av Craig Nakken!

Att hitta din moraliska kompass

Framsida moral kompass

Principer för förändring och vägledning i tillfrisknandet och i livet

När Craig Nakken, själv en tillfrisknande narkoman, blev drogfri mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide. I denna bok ger läsaren en modell och verktygen för att fatta goda och bra livsbeslut. Modellen och verktygen är användbara både för de som tillfrisknar från missbruk och beroende och de som söker efter vägledning i sitt liv.

Nakken presenterar 41 allmänt giltiga livsprinciper som han kallar Andliga Principer. Han visar också på deras motsatser, de negativa principerna. Han föreslår sedan olika vägar och sätt som vi kan använda dessa principer i våra liv. Sammantaget presenterar Nakken i sin bok en livshållning där han uppmuntrar oss att tjäna andra, att visa empati och sluta skada oss själva och andra. Boken utgör på detta sätt en manual för hur man kan leva ett positivt andligt liv, oavsett religion eller avsaknad av religiös tro.

Craig Nakken

Craig Nakken, Master of Social Work. Nakken har tidigare på svenska gett ut ”Beroendepersonligheten” (Pedagogkonsult 2016). Boken kan beställas nu och skickas direkt. Pris 200 kr ink. moms. Beställ här: Webbshop

Stacks Image 821

KURSPROGRAM 2016-2017
16-20 oktober 2017 Grundkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm
8-10 november Metodkurs Kriminalitet som Livsstil Stockholm

Anmälningar till dessa kurser görs via länkarna högst upp på sidan eller här nedan under bilden. Mer info om kriminalitetskurserna finns dessutom
HÄR.
lutande fånge
KURSANMÄLAN:

Kursanmälan Grundkurs Kriminalitet

Kursanmälan Metod Kriminaltet

Stacks Image 142
Stacks Image 807
Beroendepersonligheten
Om beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Craig Nakken
Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan.
Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Du kan köpa/beställa boken här Webshop
BOKHANDEL

bokhandel2

Stacks Image 1361
Vad ska man tro?
av Gunnar Bergström

Nu är den här - en ny bok i ett nytt ämne!
Konspirationsteorier och pseudovetenskap
Stacks Image 1377
Kärlek till Döds
av Gunnar Bergström

Om Droger, beroende och tillfrisknande


BÖCKER FRÅN PEDAGOGKONSULT & GUNNAR BERGSTRÖM

Beställ här:
Webshop
Stacks Image 1384
Kriminalitet som livsstil
av Gunnar Bergström

Boken beskriver kriminalitet som en livsstil, karriär, tankemönster och behandling (utgiven av Studentlitteratur)
Stacks Image 1391
Fångad i en livsstil
av Gunnar Bergström
I denna bok förklaras  begreppet livsstil som ett mönster man fastnar i för att undvika svårigheter i livet. Boken ger en övergripande beskrivning av tvångsmässighet och vägen ut ur det.

NU FINNS DET INSTRUKTIONSFILMER FÖR KRIMINALITETSPROGRAMMEN!

Pasted Graphic


Nu har Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL) färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning

Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program

Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen

Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?

Du kan se filmerna här:
FILMER (Länken går till Stiftelsens hemsida).
______________________________________

NYA KRAV PÅ PROGRAMLEDARE FRÅN OCH MED 2015!

Läs mera
HÄR:

Kontrollera licenserna! Falska program på nätet!

Det förekommer då och då att olika verksamheter som saknar behörighet för program om kriminalitet som livsstil utger sig för att bedriva godkända program. Vi påtalar detta när vi uppmärksammar det. Men vi vill uppmana alla som letar efter behandlingsprogram att kontrollera om det är ett kvalitetsgodkänt program genom att gå in på http://www.stiftkrim.se/licens.

PIKT för ungdomar nu på arabiska, somaliska, norska, engelska, dari och pashto

Eftersom en del ungdomar har svårt med språket är nu PIKT-testet översatt till arabiska, somaliska. och de två huvudspråken som talas av flyktingar från Afghanistan- Det är ungdomsversionen som är översatt. Kan laddas ned . Kräver inloggningsuppgifter för de med verksamhetslicens. Beställs HÄR:

Allt kan laddas ned!
Nu kan den som har licens för kriminalitetsprogram hämta alla program, manualer och tester själv Du kan beställa inloggningsuppgifter här:

Beställ inloggningsuppgifter När du fått uppgifterna loggar du in här: Nedladdning

Kvalitetskontrollens senaste resultat! Nya siffror för 2016!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.

PIKT Testet på fler språk! Nu även Dari och Pashto.

Testet Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster (PIKT) används för att bedöma klienternas kriminella tankemönster. Det finns nu på ytterligare 2 språk: dari och pashto - språk

som talas i Afghanistan. Även norska och engelska har tillkommit. Det är ungdomstestet som är översatt. Man måste vara utbildad och ha licens i kriminalitetsprogram för att ladda ner det. Lösenord beställs HÄR och filerna finns HÄR. Läs längre ned på denna sida om fler språk.


Norge


Nu kommer programmen om kriminalitet som livsstil på norska

Kriminalitetsprogrammen får allt större spridning i Norge. Stiftelsen kriminalitet som livsstil (SKL) har nu övertagit licensrättigheterna för programmen i Norge och låter nu översätta alla programmen (ungdomar, vuxna män, vuxna kvinnor) till norska. Översättningarna beräknas bli klara till hösten 2017

För de som ska införskaffa licens i Norge behöver alltså från och med nu kontakta SKL. Detta kan ske på
www.stiftkrim.se eller mail stiftkrim@pedagogkonsult.se

Inköp av material (böcker, broscher, affischer, pärmar) sker än så länge via www.pedagogkonsult.se


En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård
Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson