tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kriminalitet, droger. Utbildning, program

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

Stacks Image 1146
KURSPROGRAM 2018 -19
17-18 oktober oktober 2018 Kärlek till Döds - två dagar om drogberoende och behandling i Stockholm
22-26 oktober 2018
Grundkurs kriminalitet i Stockholm
7-9 november 2018 Metodkurs kriminalitet i Stockholm
8-12 april 2019 Grundkurs kriminalitet i Stockholm
15-17 maj 2019 Metodkurs kriminalitet i Stockholm

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Stacks Image 199

Kärlek till Döds


Om Droger, Beroende och Tillfrisknande

Stockholm 17-18 oktober

Man kan gå båda dagarna eller enbart dag 2. För att gå endast dag 2 krävs förkunskaper motsvarande Dag 1. Kursen bygger bland annat på filosofin i Tolvstegsprogrammet. Läs mera Här
Stacks Image 1140
Metodkurs - att möta kriminella klienter

Under denna kurs går vi vidare från grundkursen och övar hur det är att arbeta med klienter med en kriminell livsstil. Denna kurs förutsätter att man gått grundkursen.

Läs mera här.
Stacks Image 1137
Kriminalitet som Livsstil - Grundkurs

Vi behandlar tankemönster, drivkrafter. kriminell karriär. Vi varvar grupparbeten, rollspel och lektioner

Vad driver en kriminell person att fortsätta med sin brottslighet? Kan man fastna i kriminalitet trots att man vill bryta sitt livsmönster? Hur ser kriminella tankemönster ut? Hur bryter man en kriminell livsstil?  
Läs mera här

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

BOKHANDEL

Stacks Image 235
Stacks Image 1174
De Steg Vi Tog - Joe McQ

Orden i denna bok uttalas högt varje dag av tusentals människor som kommer tillsammans för att hjälpa varann att tillfriskna från beroende. Beroendet kan gälla alkohol eller kokain, spel eller mat, våld eller sex och kärlek, men vägen till tillfrisknande är densamma.

Det spännande med de Tolv Stegen är att de lär oss att leva.För mig är miraklet att allt detta kokades ner till tolv enkla Steg som vem som helst kan tillämpa.”

Detta är en bok med visdom för människor med beroenden och människor som älskar dem. Joe McQ studerade de Tolv Stegen i många år. I De Steg Vi Tog leder Joe oss genom dem, ett Steg i taget, och hjälper oss att förstå hur de fungerar – och hur de kan förändra våra liv.
Stacks Image 1177
Beroendepersonligheten
Om beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Craig Nakken

Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan.

Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan
Stacks Image 1180
Att Hitta din Moraliska Kompass
Craig Nakken

När Craig Nakken, själv en tillfrisknande narkoman, blev drogfri, mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide.

I denna bok ger han läsaren en modell och verktygen för att fatta goda och bra livsbeslut. Modellen och verktygen är användbara både för de som tillfrisknar från missbruk och beroende och de som söker efter vägledning i sitt liv. Boken är nytryckt med ett kort avsnitt som saknades i första trycket. Den som köpt första trycket får den nya gratis. Maila oss och ange ärende och adress.

VILL HA NY BOK!
Stacks Image 1183
Kärlek till Döds

Om Droger, Beroende och Tillfrisknande

Gunnar Bergström

Boken handlar om den besatthet som drogberoende och andra beroendepersoner utvecklar. Den tar även upp andra beroenden som spel, mat, sex och arbetsnarkomani.

Boken tar upp moderna teorier om beroende. De senaste rönen om den kidnappade hjärnan kombineras med kunskaper om beroendepersonligheten .

Beroendesjukdomen måste inte sluta med döden. Det finns de som tillfrisknar. Boken tar också upp hur ett tillfrisknande kan gå till och hur ett behandlingsarbete kan läggas upp.

Stacks Image 1192
Vad ska man tro?
av Gunnar Bergström

En bok i ett aktuellt ämne!
Konspirationsteorier och pseudovetenskap
Stacks Image 1195
Kriminalitet som livsstil
av Gunnar Bergström

Boken beskriver kriminalitet som en livsstil, karriär, tankemönster och behandling (utgiven av Studentlitteratur)

Köp dessa böcker och mycket mer i butiken! Butiken finner du här: WEBSHOP

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nyheter och Information

FORSKNING
Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Licentiatavhandlingen klar!

Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar

Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen

För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:

De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang visade det sig att de som gått kriminalitetsprogrammet uppvisade ökad känsla av sammanhang, vilket inte kontrollgruppen gjorde. Vad gäller PANAS (känslor) kunde man påvisa en ökning av positiva känslor i behandlingsgruppen men inte i kontrollgruppen.

Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.
Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!

Hela avhandlingen kan hämtas här:
Avhandling

Ungdomstudien kan återfinnas här:
http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Kvalitetskontrollens senaste resultat!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.

NU FINNS DET INSTRUKTIONSFILMER FÖR KRIMINALITETSPROGRAMMEN!

Pasted Graphic

Nu har Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL) färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil. Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning

Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program

Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen

Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?

Du kan se filmerna här:
FILMER (Länken går till Stiftelsens hemsida).

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård
Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson