Utbildning om hedersvåld med inriktning på de som flytt in i missbruk, kriminalitet och självskadebeteenden
Stacks Image 3

I Sverige finns flera tusen personer som utsätts för det vi kallar hedersförtryck. Det är ungdomar, som förhindras att välja vänner, fritid, identitet och partner. De hindras att välja ett eget självständigt liv. Ibland utsätts de för psykiska och fysiska övergrepp. I extrema fall har det t.o.m. förekommit att flickorna mördats. Även pojkarna i dessa familjer är offer för ett förtryck då de ofta förväntas upprätthålla systemet genom att kontrollera sin syster och andra släktingar.

Det finns olika sätt att reagera på detta. Några underkastar sig, några blir deprimerade, några gör uppror – och en del flyr psykiskt och fysiskt. En sådan flykt är att fly in i ett missbruk av droger – både som en del av en revolt och som en lindring av smärta och ångest.
 

Stacks Image 14

Hedersideologi och hedersförtryck

Några bärande idéer inom hederskulturen:

§  Mannen/männens heder är beroende av hur kvinnorna i hans familj beter sig
§  Hedern avgör familjens välfärd, status och ställning
§  Det finns regler som är grundläggande och som inte får brytas
§  Kvinnor har ingen heder. Män har heder, kvinnor har skam i kroppen.
§  Heder handlar till största delen om att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet
§  Kontrollen över flickornas sexualitet ger männen rätt att bestämma nästan allt över flickorna: vart de går, med vem, hur hon klär sig, vem de träffar och vem de ska gifta sig med
§  Kvinnor som inte lyder drar vanära över familjen. Vanäran är hederns motsats.
§  Om handlingarna som är skambelagda och vanärande blir kända och om omgivningen påtalar det så kräver hedersideologin att familjen gör något för att återfå stoltheten, respekten och hedern.

Lockelsen med missbruk
 
Den allra mest farliga egenskaper hos droger är att jag genom att använda dem i stort sett kan förutsäga hur jag kommer att må. Den intensiva drogupplevelsen som jag kanske först tänkte bara prova på en gång kan jag nu återupprepa. Det är en frestande tanke - att jag ska kunna må som jag vill när jag vill. Den hedersutsatta flickan (eller pojken) bär ofta på skam och känsla av värdelöshet. Skammen lindras tillfälligt av drogerna. Alkoholen eller drogen har egenskaper som hans föräldrar inte orkar leva upp till : En vän som alltid finns där för en, alltid fungerar likadant och som får den unge att må bättre än något annat hon/han någonsin upplevt.
Kriminaliteten kan ge en självkänsla - att vara bra på något, Det kan ge grupptillhörighet och en känsla av att bli sedd och hörd.

Utbildningsdagar om heder, missbruk och kriminalitet

Pedagogkonsult erbjuder halvdags eller heldagsutbildning runt heder och kopplingen till missbruk och kriminalitet .


Medverkande: Hulya Götesson, behandlingsassistent – med egen erfarenhet av heder och missbruk. Gunnar Bergström, alkohol och drogterapeut, författare till Kärlek till Döds – en bok om beroende och behandling.
 
Program:

  • Hulya berättar sin historia och svarar på frågor
  • Kaffepaus
  • Gunnar redogör för hederskulturen  och kopplingen till missbruk.  
  • Frågor och diskussion

Heldagen går in mer omfattande på utvecklingen av ett beroende och hur en behandlinginsats kan se ut.

För mer information om kurserna - kontakta Gunnar Bergström - kontaktuppgifter nedan

Kontaktinformation

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi AB, Tvärvägen 10, 186 39 Vallentuna. Tel 08 51430050
Gunnar Bergström: gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 6372956
Kerstin Bergström: kerstin.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 8843654