Kärlek till döds
Om droger, beroende och tillfrisknande
En två dagars utbildning

Stacks Image 5
Kursdag 1
 • Beroendelära - grunderna i beroende
 • Livshistoria - en beroende berättar
 • Grupparbete om beroende
 • Mer om olika beroendetillstånd
Kursdag 2
 • Missbrukets tankemönster - missbrukslogik
 • Olika slags missbrukare
 • Diagnos och bedömning
 • Grupparbete
 • Behandlingsarbete
Fler utbildningar om Beroende och Missbruk

Förutom 2-dagars kursen ovan kan vi erbjuda kortare eller längre kurser mellan 1 och 4 dagar. Några exempel:
Stacks Image 32
Droger och beroende – en kärleksrelation

1-dagskurs


Innehåll:

 • Vad är ett beroende?
 • Hur uppkommer det?
 • Beroendepersonligheten.
 • Olika synsätt på beroende.
 • Beroendutveckling
 • Behandling
3 dagars grundkurs (24 timmar) om droger och beroende

Ur Innehållet:
 • Vad är ett beroende?
 • Hur uppkommer det?
 • Beroendepersonligheten.
 • Olika synsätt på beroende.
 • Beroendeutveckling.
 • Behandling
 • Beroendelära
 • Preparat
 • Förnekelse
 • Tillfrisknande
 • Missbrukets tankemönster
 • Steg 1
 • Anhöriga
 • Tolvstegsprogrammet
Skräddarsy utbildningen!
Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar med olika extra teman såsom att arbeta med ungdomar. Andra specialinriktningar kan vara att arbeta med samsjuklighet och även hur kriminalitet och missbruk kan och bör behandlas när båda problemen finns. Hör av er med önskemål! Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Kontaktinformation

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi AB, Tvärvägen 10, 186 39 Vallentuna. Tel 08 51430050
Gunnar Bergström: gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 6372956
Kerstin Bergström: kerstin.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 8843654