tumblr stats
Utbildning Beroende | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kärlek till Döds

Om Droger, Beroende och Tillfrisknande

En två dagars utbildning

Beroende kvinna

Kursdag 1
 • Beroendelära - grunderna i beroende
 • Livshistoria - en beroende berättar
 • Grupparbete om beroende
 • Mer om olika beroendetillstånd


Kursdag 2

 • Missbrukets tankemönster - missbrukslogik
 • Olika slags missbrukare
 • Diagnos och bedömning
 • Grupparbete
 • Behandlingsarbete

Kursbok
är Kärlek till Döds (Gunnar Bergström). Boken ingår i kurspriset, liksom lunch och kaffe.
Kursledare: Gunnar Bergström


Frågor: Gunnar Bergström, 070 6372956 eller gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utbildningar om Beroende och Missbruk

Förutom 2-dagars kursen ovan kan vi erbjuda kortare eller längre kurser mellan 1 och 4 dagar. Några exempel:
Droger och beroende – en kärleksrelation

1-dagskurs


Innehåll:

 • Vad är ett beroende?
 • Hur uppkommer det?
 • Beroendepersonligheten.
 • Olika synsätt på beroende.
 • Beroendeutveckling.
 • Behandling
3 dagars grundkurs (24 timmar) om droger och beroende

Ur Innehållet:

 • Vad är ett beroende?
 • Hur uppkommer det?
 • Beroendepersonligheten.
 • Olika synsätt på beroende.
 • Beroendeutveckling.
 • Behandling
 • Beroendelära
 • Preparat
 • Förnekelse
 • Tillfrisknande
 • Missbrukets tankemönster
 • Steg 1
 • Anhöriga
 • Tolvstegsprogrammet
Vi kan skräddarsy kurserna, t.ex. att fokusera på ungdomar och missbruk eller andra specialinriktningar. Kurserna kan ges på er arbetsplats. Kontakta oss! Tel: 070 6372956 eller mail.