tumblr stats
Kriminalitetsbehandling | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

ATT BRYTA MED EN KRIMINELL LIVSSTIL

Två veckors behandlingsprogram med

Gunnar Bergström & B Robert Andersson
Stacks Image 1180
Robert Andersson har arbetat med kriminella klienter och kriminalitetsveckor i många år
Stacks Image 1184
Gunnar Bergström har utarbetat programmen om Kriminalitet som Livsstil och skrivit boken med samma namn.


Vad händer på en kriminalitetsvecka?

Under de två veckorna bor alla tillsammans på Biskops Arnö folkhögskola. Vi arbetar i grupp, men har också individuella samtal. Vi identifierar kriminella tankemönster och drivkrafter i kriminaliteten. Vi tar också upp självbilden och vägar bort från livsstilen. Vi följer programmet Nya Utmaningar.
Klienten får hjälp att göra en förändringsplan. Den följs sedan upp efter de två veckorna.


Datum: Vecka 1: 26-30 november Vecka 2: 7-11 januari 2019Kriminella Tankemönster

Den grundläggande orsaken till att människor återfaller i kriminalitet är det kriminella sättet att tänka. De kriminella tankemönstren rättfärdiggör de kriminella handlingarna och gör de möjiga. Under veckan får deltagarna identifiera och utmana sina tankemönster.

Kriminaltet som livsstil

Kriminalitet som Livsstil är en teori utformad av psykolog Glenn D. Walters I Sverige har programmen utformats av Gunnar Bergström

Självbilden


En negativ självbild kan bidra till fortsatt kriminalitet. Vi arbetar med att lyfta klienterna och hjälpa dem att se på sig själv och världen på ett nytt sätt.


Kriminalitetsprogram


Om du vill veta mer om kriminaltetsprogrammen kan du gå hit

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, Biskops Arnö vägen 30

746 93 Bålsta. Vi hämtar och lämnar vid tåget.Kostnad 19500 (för två veckor). Ingen moms. Man binder sig för båda veckorna. Måltider ingår

Krav på deltagarna:
Man måste delta under hela programmet. Om deltagarna har haft ett missbruk måste han nu vara drogfri.

Anmälan eller intresseförfrågan kan göras av en klient som betalar själv eller av betalande instans - t.ex. socialtjänst, kriminalvård, arbetsgivare

Anmälan eller intresseförfrågan: HÄR


På fax 0046851430040

Via post: Pedagogkonsult. Tvärvägen 10, 186 39 Vallentuna, Sverige

Frågor: Tel: 070 6372956 eller
08 51443700 Gunnar Bergström (Pedagogkonsult)
Robert Andersson, (Vertikal Utveckling) 0739 45 05 22Stacks Image 308
Vertikal Utveckling
Lupinvägen 12 746 37 Bålsta info@vertikalutveckling.se
www.vertikalutveckling.nu
Stacks Image 311
G & K Pedagogkonsult
Tvärvägen 10 186 39 Vallentuna gunnar.bergstrom@pedagogkonsut.se
www.pedagogkonsult.se