Välkommen till vår bokhandel!

Stacks Image 30

Brott, straff och kriminalpolitik
av
Gunnar Bergström
En allvarlig brottsvåg av skjutningar och sprängningar drar över Sverige.

Detta är en bok om brott och straff i en tid med allvarlig kriminalitet. Ett gangsterkrig har brutit ut. 
Vad kan man göra åt utvecklingen?  Det diskuteras i denna bok  Är alla medel tillåtna? Sak vi ha visitationszoner? Mobilavlyssning och husrannsakning utan brottsmisstanke?
Boken går vidare från straffrågor till det förebyggande arbetet och vad som man vet kan ge resultat. Boken innehåller också förslag på en ny kriminalpolitik  och ett förslag till en långsiktig politik.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR


Stacks Image 33

Kriminalitet som Livsstil 4.0
av
Gunnar BergströmI boken presenteras Glenn D. Walters teori om kriminalitet som livsstil, men även andra ämnen såsom skam, King Baby, behandling och ungdomskriminalitet.  Boken är omarbetad 2019 med nya rön och tankar.
I denna nya, rejält omarbetade upplaga av Kriminalitet som Livsstil redogörs för denna nya modell. Andra delar av teorin uppdateras också med nya tankar och nya erfarenheter.
Obs! Denna bok är utgiven av Studentlitteratur, inte av Pedagogkonsult.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Stacks Image 41

Kärlek till döds
av
Gunnar Bergström

Detta är en grundlig lärobok och läsebok om droger, beroende och tillfrisknande.
Vad är beroende? Vem bli beroende? Boken tar upp olika teorier. Därefter behandlas olika aspekter av beroendesjukdomen såsom  Anhöriga, Skam, Ungdomar och droger, Sexmissbruk, Matmissbruk, Arbetsnarkomani, Tillfrisknande och återfall. Boken beskriver olika vägar till ett tillfrisknande, i huvudsak utifrån 12-stegprogrammets filosofi.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Stacks Image 44

Narkotikapolitik på villovägar
av
Gunnar Bergström

Boken beskriver historien bakom narkotikalagarna. Den tar upp varför de finns. Beroendesjukdomen beskrivs och de olika inriktningarna på politiken så som legalisering, avkriminalisering, medicinering av missbrukare diskuteras. Boken avslutas med ett förslag till ny narkotikapolitik
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Stacks Image 52
Beroendepersonligheten
av Craig Nakken
Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende, oavsett om det handlar om alkohol, droger eller andra beroendesjukdomar som spelberoende, sexmissbruk, shopping eller kleptomani.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Hans beskrivning har hjälpt tusentals beroende och behandlingspersonal att förstå hur beroendet fungerar och hur ett tillfrisknande kan gå till. I denna nya utgåva beskrivs också familjens roll i processen.

Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Du kan även köpa boken som ljudbok i alla nätets bokhandlare eller strömma den via alla vanliga ljudbokstjänster
Stacks Image 55

Att hitta din moraliska kompass
av
Craig Nakken
När Craig Nakken blev drogfri mötte han vad han trodde var ondskan inom sig. Men så småningom hittade han sin egen moraliska kompass och använde Tolvstegsprogrammet som sin guide. Modellen och verktygen är användbara både för de som tillfrisknar från missbruk och beroende och de som söker efter vägledning i sitt liv.
Nakken presenterar 41 allmänt giltiga livsprinciper som han kallar Andliga Principer. .Boken utgör på detta sätt en manual för hur man kan leva ett positivt andligt liv, oavsett religion eller avsaknad av religiös tro.

Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Stacks Image 61
De Steg Vi Tog
av
Joe McQ


Denna bok ger en vägledning genom de Tolv Stegen som tusentals beroende använder för att tillfriskna. Joe McQ ger oss sin personliga tolkning av Stegen som han själv använt för att tillfriskna från alkoholism. Boken vänder sig till alla med olika beroenden, till deras anhöriga, till behandlare och alla intresserade.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR
Stacks Image 64
Tyst flyter min bön
Ty
Tyst flyter min bön
av
Maud Lindberg


Maud Lindberg är född 1954 i Gävle, uppväxt i Stockholm. Maud är utbildad till fysioterapeut, ergonom och bildlärare. Hon började skriva dikter när hon gick på högstadiet och hon har fortsatt skriva både dikter och en barnbok som vuxen.
Boken är en personlig livsberättelse i diktform och med egna illustrationer.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR
Stacks Image 72
Utopin som blev en mardröm
av
Gunnar Bergström

Under 1970talets slut inledde de Röda Khmererna ett fasansfullt samhällsexperiment i Kambodja där allt vändes upp och ner; man avskaffade privategendom, pengar, personlig frihet och sade sig bygga det mest avancerade socialistiska samhälle världen skådat. Författaren Gunnar Bergström besökte landet under denna tid och har sedan dess återvänt flera gånger och omvärderat sitt stöd till de röda khmererna. Boken tar upp vad som hände, varför många stödde de röda khmererna och varför kritiskt tänkande är så viktigt. Boken tar också upp tankarna om att bygga en utopi och vart det kan leda och ställer frågan - behöver vi ändå utopier att sträva mot?
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR
Stacks Image 75
Middag med Pol Pot
av
Gunnar Bergström


När jag åkte tillbaka Kambodja 2008 var det ursprungliga syftet att göra en utställning av mina (och Hedda Ekerwalds) bilder från 1978. Det är unikt med färgbilder från denna tid. Till bilderna lades mina kommenterar - vad jag tänkte då och nu. Utställningen visades på några platser i landet och hängde sedan länge på Tuol Sleng fängelset som nu är ett museum. Till bilderna gjordes en bok på engelska - Living Hell.
Utställningen i Sverige öptes till Middag med Pol Pot. Ganska snart var debatten i gång: om vår resa, om Kambodja och Pol Pot. Till denna utställning gjordes en svensk version av Living Hell med omarbetade texter. Denna säljs nu som bok. Boken innehåller alla mina bilder från 1978 (några bilder tagna av Hedda Ekerwald) och mina kommentarer.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR
Stacks Image 80
Vad ska man tro?
av
Gunnar Bergström


Denna bok om konspirationsteorier och pseudovetenskap vill inspirera till kritiskt tänkande. För att klara livets utmaningar behöver vi en karta som stämmer med verkligheten. Annars går vi vilse. Och vi behöver inga spöken, andar, tomtar eller troll. Verkligheten är magisk som den är ändå.
Idag sprids konspirationsteorier och låtsasvetenskaper med stort fart över världen. Det positiva med Internet, med öppenhet, fri debatt och meningsutbyte betyder också frihet för vem som helst att påstå vad som helst. Då måste alla läsare och lyssnare hålla huvudet kallt och tänka kritiskt. Det vill denna bok bidra till.
Du kan köpa boken i vår webshop. Direktlänk till boken HÄR

Kontaktinformation

G & K Pedagogkonsult & Ekonomi AB, Tvärvägen 10, 186 39 Vallentuna. Tel 08 51430050
Gunnar Bergström: gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 6372956
Kerstin Bergström: kerstin.bergstrom@pedagogkonsult.se Mobil 070 8843654